Izrađujemo sve vrste scenografskih elemenata u vlastitom proizvodnom pogonu, kao što su sve vrste blendi, pozornica, štandova, namještaja, sjedećih garnitura, barskih stolova sa stolicama i šankova.  Sve elemente također iznajmljujemo za potrebe evenata, snimanja i svih manifestacija. Radimo po scenografskim riješenjima agencija i klijenata,a i prema vlastitim u suradnji sa scenografima.