Za potrebe manifestacija na otvorenom ili zatvorenim prostorima, osiguravamo energetske potrebe rasvjete, ozvučenja i cateringa u visini do 400 kw. Po potrebi, veću snagu osiguravamo preko vlastitih dobavljača. Također, našim sistemima osiguravamo grijanje i klimatizaciju velikih prostora kao što su šatori, hale i slični objekti.